Energiebesparing Warmtepomp

Een warmtepomp is een energie zuinige warmtebron, dit wil zeggen dat er veel meer energie wordt afgegeven dan dat deze verbruikt en wel met een factor 4 tot bijna 5 tegen woordig. Deze energie moet uiteraard wel ergens vandaan komen. Er bestaan twee hoofdgroepen warmtepompen, een water/water (of bron/water) en een lucht/water warmtepomp. Het grote verschil tussen deze twee systemen is het medium waaraan de warmte wordt onttrokken ! bij een water/water is een bron (in de grond) noodzakelijk, waarmee de warmte uit de grond wordt onttrokken en bij een lucht/water warmtepomp wordt de warmte onttrokken aan de omgevingslucht. Bij beide opties, is het medium waaraan de warmte wordt onttrokken relatief koud, de buitenluchttemperatuur varieerd van ca. 25�C in de zomer tot -10�C in de winter en de grond onder onze voeten heeft een relatief constante temperatuur van ca. 10�C. Vanuit ��n van deze warmtebron (afhankelijk van het gekozen type warmtepomp) produceerd de warmtepomp een c.v.-water temperatuur van ca. 35�C om de verwarmings-installatie te verwarmen en daarmee de woning. De warmtepomp kan in veel gevallen zelfs tot ca. 60�C warm tapwater produceren ! Waarbij wel gezegd moet worden dat het rendement (en dus het voordeel) aanzienlijk lager uitvalt. Het rendement van de warmtepomp is het hoogst bij een relatief lage c.v.-watertemperatuur, normaal gesproken max. 35�C en een zo "hoog" mogelijke bron temperatuur, een niet te kleine bron dus !

Systeem

Een warmtepompsysteem is geen apparaat op zich, maar maakt deel uit van een combinatie van producten die zeer nauw op elkaar dienen te worden afgestemd. Een systeem bestaat uit 3 hoofd onderdelen : een bron, de warmte opwekker (de warmtepomp dus) en een afgifteapparaat of systeem dat in alle facetten op elkaar is afgestemd ! Wanneer ��n van de drie afzonderlijke delen niet goed is gedemensioneerd of uitgevoerd zal de installatie niet goed functioneren, wat in een vroeg of een wat later stadium tot problemen kan gaan leiden. De warmtepomp zorgt ervoor dat energie uit de bron van een laag temperatuurniveau wordt opgewaardeerd naar een bruikbaar temperatuurniveau om een woning te verwarmen. Dit �bruikbare� temperatuur niveau is echter beperkt en heeft normaal gesproken een temperatuur van ca. 35�C, hoe hoger deze temperatuur dient te zijn des te lager het rendement van een warmtepomp zal zijn ! Het afgiftesysteem welke aan de warmtepomp is gekoppeld is voor een goed rendement dan ook altijd een zogenaamd zeer laag temperatuur verwarmingssysteem (< 35�C). Dit afgiftesysteem kan bijvoorbeeld bestaan uit vloer- en/of wandverwarming of ventilator-convectoren en niet uit radiatoren of convectoren welke in principe niet of zeker minder geschikt zijn om aan te sluiten op een warmtepomp.

Water/water warmtepomp

Een water/water warmtepomp haalt tijdens de koudere periode in het jaar, energie uit een bron om de woning te verwarmen. In de warmere perioden, kan dezelfde bron worden toegepast om de woning van koeling te voorzien. De warmtepomp heeft in verhouding tot een traditionele warmteopwekker een zeer hoog rendement. Verreweg de meeste warmtepompen gebruiken electriciteit (er bestaan ook systemen op gas) als basis energie bron en wekken daarmee een veelvoud (ca. 1 op 4 ) aan verwarmings-energie op ! Dit wil zeggen dat er 1 deel electriciteit wordt verbruikt om het 4 voudige vermogen als verwarmings energie weer af te geven. Een groot voordeel van dit systeem is de bron, welke in de warmere perioden in het jaar, ook kan worden gebruikt voor wat verkoeling in de woning. In koelbedrijf wordt de warmtepomp inprincipe niet gebruikt, dan wordt het bronwater direct toegepast om het c.v.-water te koelen middels een platenwisselaar. De zo verkregen koeling is praktisch gratis, aangezien hiervoor alleen wat pompen noodzakelijk zijn om het water te circuleren! Bijkomend voordeel is dat de warmte uit de woning middels de bron in de grond weer wordt afgegeven (opgeslagen), in zo tijdens verwarmingsbedrijf kan worden "weer" gebruikt voor het verwarmen van de woning ! Andersom geld het natuurlijk ook, dat tijdens verwarmingsbedrijf in de koudere perioden van het jaar de temperatuur in de grond langzaan wat zakt, waardoor er tijdens de daarop volgende warmere periode weer gekoeld kan worden ! Het spreekt vanzelf dat de bron vrij nauwkeurig afgestemd dient te worden op het gevraagde vermogen.

De bron waaruit de warmtepomp de energie onttrekt kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Ten eerste kan in basis worden gekozen voor een zogenaamde �open� bron of een �gesloten� bron. Bij een open bron wordt direct grondwater uit de grond opgepompt waaruit de warmte wordt onttrokken en vervolgens weer in een andere bron retour gepompt. Bij een gesloten bron wordt er een leidingstelsel in de grond aangebracht waardoor water (voorzien van antivriesmiddel) wordt rondgepompt, het water dat wordt rondgepompt neemt warmte uit de grond op of staat deze af in koelbedrijf. Een gesloten bron (ook wel bodem warmtewisselaar genoemd) kan weer volgens twee principe's worden aangebracht, vertikaal en horizontaal. Voor een vertikale bron worden de leidingen tot 100 of soms 200 meter diep in de grond aangebracht, e.e.a. is afhankelijk van de lokatie en mogelijkheden wat betreft de opbouw van de grondlagen. Een horizontale bron bestaat uit een leidingnet gelegd op ca. 1...2 m diepte in de grond, hiervoor is dus een veel grotere oppervlak aan grond nodig. In Nederland worden hoofdzakelijk vertikale bodem warmtewisselaars aangebracht.

Lucht/water warmtepomp

Een andere warmtepomp is een lucht/water warmtepomp, in principe is deze gelijk aan een water/water warmtepomp, alleen haalt de luchtwarmtepomp zijn energie uit de (omgevings)lucht. Het voordeel van een lucht/water warmtepomp is de bron, die is niet nodig echter kan dit ook weer worden gezien als nadeel, want de �gratis� koeling uit de bron is dan ook niet aanwezig bij een lucht/water warmtepomp. Dit wil overigens niet zeggen dat er niet gekoeld kan worden met een lucht/water warmtepomp, sommige modellen zijn ook geschikt om te koelen, echter verbruikt de warmtepomp dan wel energie om de koude op te wekken en de warmte af te geven aan de buitenlucht ! Dit systeem wordt vaak toegepast bij bijvoorbeeld renovatie, bij zwembaden of daar waar geen bodemcollector (bron) aangebracht kan/mag worden.

Bekijk brochures

Meer weten?

Neem contact op

Foto's