Gascoigne Melotte geiten melkstal bij familie Veelers

23 oktober 2015

Op het eeuwenoude erf van de familie Veelers hebben verschillende generaties gewoond en gewerkt. Tegenwoordig houdt de familie Veelers hier melkgeiten. Op het melkgeitenbedrijf kunnen 1400 geiten worden gehouden die twee keer daags in een 108 stands rapid-exit melkstal van Gascoigne Melotte gemolken worden. Gerrit-Jan en Jose werken dagelijks samen met hun drie kinderen en medewerkers op het bedrijf om het werk rond te zetten. De doelstelling is om op een zo'n duurzaam mogelijke manier geiten te houden die voldoen aan de hoogste gezondheidsstatus. Daarnaast wordt door middel van fokkerij de productie op een hoog niveau gebracht zonder dat dit inbreuk maakt op het welzijn van de geiten. 

Film Gasciogne Melotte 2x54 zij aan zij geiten melkstal